آخرین اخبار مدارس


04 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

05 مهردبستان پسرانه سما 1

04 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

04 مهردبستان پسرانه سما 1

03 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شیمی

س.کوری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

حسین در آیینه تاریخ

بدر تقیزاده انصاری

واقعه کربلا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

آن ها

فاضل نظری

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

زیست شناسی

جف جونز وماری جونز

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مرات تیز هوشان ج1

بهنام بنابور

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

اتش فشانها

بال

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

جودی دکتر می شود

مگان مک دونالد

داسنان تخیلی و ماجرایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نیروها وگرانش

اینگرام

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

درس ازمون علوم

گروه مولفان مبتکران

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

روشها ها وراهبردهای تقویت دقت وتوجه

ازیتا محمود پور

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علوم اول راهنمایی

گروه مولفان

علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

آيلار يعقوبي

1378/07/05

دبستان پسرانه سما 1

پويا ميرقمي زاده

1384/07/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

ارشيا جماليان

1380/07/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه شمشيري

1380/07/07

دبستان دخترانه سما 1

ديانا بيدقي

1385/07/08

دبستان پسرانه سما 1

مهدي كشاورزشنستقي

1384/07/01

دبستان دخترانه سما 1

بهارفاطمه واعظ ليواري

1388/07/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سعيده حسني

1380/07/03

دبستان پسرانه سما 1

آرين رحماني

1387/07/06

دبستان دخترانه سما 1

آتنا رضائي فر

1386/07/07

دبستان پسرانه سما 1

ماني قاسمي متانكلائي

1388/07/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

علي صمصامي مزرعه آخوند

1378/07/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نازنين زهرا نعماني

1381/07/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

فاطمه قاسمي نقابادي

1378/07/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نگار نصرتي

1382/07/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

محيا نصيري لمراسكي

1380/07/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

سيدشهراد طلوعي

1380/07/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ركسانا جزايري

1380/07/08

دبستان پسرانه سما 1

سيد امير علي قاضي مير سعيد

1384/07/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

علي محمد نيكوپور

1381/07/08