آخرین اخبار مدارس


20 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

24 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

13 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

31 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

26 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

30 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

24 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

24 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

راههای درست نویسی

ابوافتح قهرمانی

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

از استرس به موفقیت تنها در 31 روز

جان اف دیمارتینی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

من هشتمین ان هفت نفرم

عرفان نظر اهاری

روان شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

عوامل موفقیت در تحصیل

مرتضی نظری

چگونه می توان در تحصیل موفق شد؟

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

تربیت دینی

دکتر عبدالعظیم کریمی

راهنمای کاربردی برای خواندن درس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

حسین در آیینه تاریخ

بدر تقیزاده انصاری

واقعه کربلا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

روش های صحیح تربیت

مهدی مراد حاصل

روان شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هوش ازماییiq

محمد حسن کاهه

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

اب

فرانسو میشل

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

اتش فشانها

بال

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

1495تمرین ریاضی سوم

سیاح وموسوی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

روشها ها وراهبردهای تقویت دقت وتوجه

ازیتا محمود پور

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

بیتا عباس زاده

مسابقه: نمایش

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

علیرضا ناظری اقدام

مسابقه: فوتسال منطقه 6 تهران

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

محمد حسن کشاورز

مسابقه: هنری . کایکاتور

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

محمدرضا امیر زرگر

مسابقه: عکاسی با موضوع خدا تا خدا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

پارسا کیا دلیری

مسابقه: اثر ادبی . شعر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

مریم کربلایی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

سروش محمدیان

مسابقه: انشای نماز . قرانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

پگاه شریفیان

مسابقه: هوا وفضا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

محمدرضا امیرزرگر

مسابقه: مسابقات سراسری در سما(خدا تا خدا)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

احسان بت فریب

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

ترانه اروجلو

مسابقه: عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

مهشید دانشور

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما 1

پرهام مرادی

هدیه های آسمانی

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

تکلیف نوروز 95

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

هوممن مهری

طراحی فیوز هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

تخت جمشید

دبستان پسرانه سما 1

امیرحسین زمانیان

تکلیف نوروز 95

دبستان پسرانه سما 1

پویا میثمی

ضرب المثل

دبستان پسرانه سما 1

سید علی قاسمی

اخذ گواهینامه ICDL

دبستان پسرانه سما 1

امیرحسین زمانیان

تحقیق در مورد باغ گیاه شناسی برای بازدید

دبستان پسرانه سما 1

داریا اصلانی

ضرب المثل

دبستان پسرانه سما 1

دانیال محمدی

زاویه

دبستان پسرانه سما 1

علیرضا پورمقدس

تحقیق در مورد باغ گیاه شناسی برای بازدید

دبستان پسرانه سما 1

علی صالحی

مبحث اندازه گیری

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

علوم

دبستان پسرانه سما 1

علیرضا پورمقدس

تکلیف نوروز 95

دبستان پسرانه سما 1

علی صالحی

مبحث اندازه گیری

دبستان پسرانه سما 1

عباس زاده

منظومه شمسی

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمند

ضرب المثل تصویری

دبستان پسرانه سما 1

صدرا معصومی

ضرب المثل

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

هستي شرفي

1377/06/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

كيميا كريمي

1378/06/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سيداميرعلي مرد

1381/06/04

دبستان پسرانه سما 1

عرشيا انوري زاده نائيني

1385/06/02

دبستان پسرانه سما 1

كسري خاجه مرجاني

1383/06/03

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه محمدي

1386/06/07

دبستان دخترانه سما 2

نيكي عبداللهي

1385/06/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

ياشار سليمي

1379/06/05

دبستان پسرانه سما 1

اميرعلي يزداني

1386/06/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

مهدي عبداللهي

1382/06/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

حسين مولايي

1378/06/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه رنجوردوزدوزان

1380/06/03

دبستان دخترانه سما 2

مليكا نفر

1387/06/04

دبستان پسرانه سما 1

دانيال كليج

1386/06/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

اميررضا اذرنياابوذر

1379/06/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

محمدامين صارمي

1376/06/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

شقايق مرادي

1377/06/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سهيل لطفي

1380/06/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سارا بهمئي

1382/06/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

سيدمحمدشهاب متفقي

1381/06/07