آخرین اخبار مدارس


27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

27 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

27 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

27 دیدبستان دخترانه سما 1

27 دیدبستان دخترانه سما 2

27 دیدبستان دخترانه سما 2

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

26 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

محتوای تکمیلی فیزیک

احتراام اسماعیلی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علوم ترسناک - شوک الکتریسیته

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اصول بهداشت محيط

مولف: مهندس حسن امير بيگي

بهداشتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سیر

استفانی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نقشه برداری از زمین

انا پروکوس

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

معماهایی برای تیزهوشان

استیلد اودل

معمابرای تیزهوشان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

روشها ها وراهبردهای تقویت دقت وتوجه

ازیتا محمود پور

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

به دنبال ژولیوس سزار

استفانی موریون

تاریخی

دبستان دخترانه سما 2

معرفی رده های سنی

گروه های سنی

معرفی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عذرخواهی یک دقیقه ای

کن بلانچارد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

برادر عقاب، خواهر آسمان

سوزان جفرز

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

لبخند انار

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

سامان قهرمانی

مسابقه: مسابقات ورزشی سما تهران

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

النا منصوری

مسابقه: مسابقات پتینه کاری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

فاطمه فلاح محسنی

مسابقه: فرهنگی-هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

محمدرضا

مسابقه: فوتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

میر مبین موسوی

مسابقه: ورزشی - فوتسال سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

محمد صدرا کاشی

مسابقه: مسابقات ورزشی سما تهران

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

فرحان سروش

مسابقه: ورزشی - بسکتبال منطقه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

محمد مهدی محسنی

مسابقه: قرانی احکام منطقه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

محمد مهدی شیرخانلو

مسابقه: ورزشی - فوتسال سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

امین حسین ثمری

مسابقه: ورزشی - فوتسال سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

پویا ابوالقاسم

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

علیرضا عظیم زاده

مسابقه: ورزشی - دوصحرانوردی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

امید میرافتاب

صادرات محصولات گلخانه ای ایران به روسیه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

عرشیا مومنون و محمد غمیلوئی

اسماء الهی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

ميراميرمحمد غميلوئي

1387/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

درسا شاه آبادي

1379/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

ايليا ولدخاني

1383/10/23

دبستان پسرانه سما 1

محمدسبحان ثمري

1387/10/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هستي خدائي

1382/10/23

دبستان پسرانه سما 1

محمد جواد موسوي

1387/10/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

اميرحسين عسگري نمين

1378/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

پارسا اميدواري

1382/10/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

سارا اسكندري

1379/10/25

دبستان پسرانه سما 1

ماهان خوشدل

1387/10/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

پوريا پرخوان

1379/10/28

دبستان پسرانه سما 1

آرتين نادري

1388/10/26

دبستان پسرانه سما 3

اميرعلي پوركهنوجي

1386/10/24

دبستان پسرانه سما 1

آرش منصوركيائي

1386/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

عرشيا روحاني

1383/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

نيكا قاسمي

1380/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

فاطمه شاهسوند

1378/10/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما اندیشه

آرش انصاري مطهر

1379/10/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

مانلي ميرقاسمي

1381/10/25

دبستان پسرانه سما 2

علي اكبر

1389/10/23