آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبستان پسرانه سما 1

13 بهمندبستان پسرانه سما 1

13 بهمندبستان پسرانه سما 1

07 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

06 بهمندبستان پسرانه سما 1

04 بهمندبستان پسرانه سما 1

03 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

27 دیدبستان پسرانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

خلاقیت ونواوری

خسرو امیرحسینی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

محتوای تکمیلی فیزیک

احتراام اسماعیلی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نیروها وگرانش

اینگرام

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

‌Excel، نگاهي ديگر: آموزش كاربردي Excel

محمدرضا عافي

اكسل مايكروسافت (فايل كامپيوتر) بازرگاني - برنامه‌

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

جودی کارگاه می شود

مگان مک دونالد

داستان تخیلی و ماجرایی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرتمیس فاول و انتقام اپال (جلد چهارم)

ااین کالفر

داستانی - تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

1495تمرین ریاضی سوم

سیاح وموسوی

علمی

دبستان دخترانه سما 1

سی شعر سی ضرب المثل

مریم اسلامی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

عوامل موفقیت در تحصیل

مرتضی نظری

چگونه می توان در تحصیل موفق شد؟

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

اسیب شناسی اموزش خلاقیت

عبدالظیم کریمی

روان شناسی

دبستان دخترانه سما 1

فرهنگ فارسی کودک و نوجوان

مینو امیرقاسمی

دایرة المعارفها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مرات تیز هوشان ج1

بهنام بنابور

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 1

گروه رباتیک

مسابقه: رمسابقه رباتیک پژوهشسرای منطقه 5

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما 1

آریو فرهادی

ضرب المثل

دبستان پسرانه سما 1

داریا اصلانی

ضرب المثل

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

علوم

دبستان پسرانه سما 1

مهدی عباس زاده

هدیه های آسمانی

دبستان پسرانه سما 1

پرهام مرادی

مطالعات اجتماعی

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

تخت جمشید

دبستان پسرانه سما 1

علی صالحی

مبحث اندازه گیری

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

فارسی

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

مثنوی معنوی

دبستان پسرانه سما 1

دانیال محمدی

زاویه

دبستان پسرانه سما 1

رادمهر حیدری

ضرب المثل

دبستان پسرانه سما 1

عباس زاده

منظومه شمسی

دبستان پسرانه سما 1

علی صالحی

مبحث اندازه گیری

دبستان پسرانه سما 1

پرهام مرادی

حکایت

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمند

فارسی خوانداری

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمند

ضرب المثل تصویری

دبستان پسرانه سما 1

امیرحسین زمانیان

علوم

دبستان پسرانه سما 1

علیرضا دلبرنسب

عدد اعشاری

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

شادي بهزادمهر

1380/11/17

دبستان پسرانه سما 1

يزدان فهيمي

1386/11/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

سيدعليرضا توسلي طبائي زواره

1378/11/22

دبستان پسرانه سما 1

ابوالفضل علمدار

1387/11/22

دبستان پسرانه سما 1

ماني حسينخاني هزاوه

1387/11/16

دبستان پسرانه سما 1

اميركاظم كامران زاده فومني

1385/11/19

دبستان پسرانه سما 1

آرين طوبايي

1385/11/16

دبستان پسرانه سما 1

آريان زركش

1382/11/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

ستايش سادات ميرمحمدمهدي

1380/11/17

دبستان پسرانه سما 1

سيدمهدي صمدي

1384/11/18

دبستان پسرانه سما 1

آرشا خاوري

1388/11/17

دبستان پسرانه سما 1

سيدحسين مومني

1383/11/19

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

مليكا سيلاتاني

1378/11/21

دبستان پسرانه سما 1

آريا قموشي

1382/11/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

ديبا نيك پورفرخ

1381/11/16

دبستان پسرانه سما 1

ياشار ابراهيمي مشتقين

1385/11/17

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

ارشيا خضرائي

1377/11/20

دبستان پسرانه سما 1

محمدمتين باقري

1387/11/17

دبستان پسرانه سما 1

اميرحسين مظفري

1386/11/19