آخرین اخبار مدارس


26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه 1

24 دیدبستان دخترانه 7

24 دیدبستان دخترانه 1

23 دیدبیرستان دوره اول پسرانه 2

23 دیدبیرستان دوره اول دخترانه 1

22 دیدبستان دخترانه 1

18 دیدبستان دخترانه 1

18 دیدبستان دخترانه 4

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه 2

اتش فشانها

بال

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دانشمندان ایرانی

غبدالرفیع حقبقت رفیع

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

فرهنگ اصطلاحات روز فارسی-عربی

دکترمحمدغفرانی

فرهنگ

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

شیمی ج2

عادل رهبری مهر

علمی

دبستان دخترانه 1

قصه‌های گلستان و ملستان

مهدی آذریزدی

قصه‌های اصیل ایرانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

فرهنگ فارسی-عربی

عادل اشکبوس

فرهنگ

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

به دنبال خدایان مصر

اولیویه تیانو

تازیخی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

طبیعت در حرکت

مهدی قهرمانی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 1

پرواز با پاراموتور را دوست دارم

علی آرمین

پرواز با پاراموتور

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

جودی کارگاه می شود

مگان مک دونالد

داستان تخیلی و ماجرایی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دایره المعارف مصور ایران و جهان

حمیداعلمی

دایره المعارف

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه 1

پردیس رحیمیان

مسابقه: آزمون ریاضی

رتبه: اول

دبستان دخترانه 2

ترانه خواجه سعیدی

مسابقه: هندبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه 1

عارفه جنگل نویس

مسابقه: آزمون ریاضی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

علی موحدی صدر

مسابقه: مسابقه ریاضی منطقه ۵

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

آیلین پروردگاری

مسابقه: تنیس روی میز در سطح منطقه 5

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

امیرحسین دکامنی

مسابقه: مسابقه ریاضی منطقه ۵

رتبه: سوم

دبستان دخترانه 2

رومینا شکاری

مسابقه: (نقاشی)

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه 1

نیکوفاطمه داوود آبادی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

آرین پشم فروش

مسابقه: مسابقات نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه 2

پرهام مکوندی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان دخترانه 2

آنیتا بالنور

مسابقه: (نقاشی)

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه 2

یاسمین محرر

مسابقه: کمیته انفرادی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه 1

معين سلي بيگ

1391/10/24

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

آنيتا گوراب

1383/10/26

دبستان پسرانه 2

علي اكبر خليلي

1389/10/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

زهرا نوروزي راد

1382/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

شكيبا انصاري

1380/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

نيكا قاسمي

1380/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه 6

ماهان ميرسليمي

1384/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

ايليا ولدخاني

1383/10/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

زهرا شفيعي

1381/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه 6

آرمين احمديان

1383/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه 3

محمدپارسا سوري

1384/10/27

دبستان پسرانه 1

سام اسكندري

1391/10/29

دبستان دخترانه 1

مشكات سادات سيدنجيب

1387/10/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه اندیشه

محمدصدرا فصيحي نژاد

1381/10/23

دبستان پسرانه 1

ماهان خوشدل

1387/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه 3

سيده هانيه ميرمحمدصادقي

1380/10/27

دبیرستان دوره اول دخترانه 1

آريانا لساني

1383/10/25

دبستان پسرانه 1

شهريار شاهوار

1388/10/24

دبیرستان دوره اول پسرانه اندیشه

اميرمهدي سجودي

1384/10/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

نرگس حقي

1382/10/23