آخرین اخبار مدارس


26 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

26 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

26 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

24 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

24 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

24 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

برادر عقاب، خواهر آسمان

سوزان جفرز

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تربیت طربناک

دکتر عبدالعظیم کریمی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شیمی ج2

عادل رهبری مهر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شیمی

عادل رهبری مهر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

روشها ها وراهبردهای تقویت دقت وتوجه

ازیتا محمود پور

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مغناطیس

ران کین

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مبانی زیست سلولی

سید علی حسینی تهرانی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نون و القلم

جلال آل احمد

داستاهای فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علوم ترسناک - فسیلهای اسرارآمیز

فیل گیتز

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تربیت طربناک

عبدالعزیم کریمی

اندیشه وتفرکر خلاق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

دبستان پسرانه سما 1

به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن1

آدل فابر- الین مازلیش

گفت و شنود با کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 2

شکیبا حسین زاده

مسابقه: مسابقات مقاله نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تیم فوتبال سما

مسابقه: مسابقات فوتبال سما تهران

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهدیس امیری

مسابقه: طرح قدس- تدبردر آیات

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

فاطمه فلاح محسنی

مسابقه: فرهنگی-هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

زهرا ساریخانی

مسابقه: مشاعره

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

ساجده سادات رضایی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان شهر تهران-آبرنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

امیر علی رضایی

مسابقه: قرانی قرائت سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

صبا کاهه

مسابقه: طرح قدس- قرائت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

اعرشیا قدیری

مسابقه: ورزشی - شنا سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

ایلیا اشرفی

مسابقه: ورزشی/دو و میدانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

دینازارع

مسابقه: پاسداشت زبان فارسی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 2

غزال محققی

مسابقه: رباتیک

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

امید میرافتاب

صادرات محصولات گلخانه ای ایران به روسیه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

عرشیا مومنون و محمد غمیلوئی

اسماء الهی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

پارسا روحانی

مستوره کردستانی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عسل ميناخاني

1384/04/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تيدا قاسمي

1383/04/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

عليرضا رحماني

1383/04/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

محمدحسين مرادي جو

1379/04/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

پيوند فرشباف حاذق

1380/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

متين نوروزي

1383/04/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

اميرحسين عبدالهي

1380/04/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

علي رضا صادقي

1384/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

مهراد سلطاني ايردموسي

1382/04/25

دبستان دخترانه سما 1

ساجده ملك لي

1385/04/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

پريا معروفي

1379/04/24

دبستان پسرانه سما 1

سيدامير ارفعي

1385/04/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

كيان محمدخاني

1383/04/23

دبستان پسرانه سما 2

آرش قراجه داغي

1388/04/23

دبستان دخترانه سما 1

مطهره سادات حسيني

1387/04/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

سينا ردكا

1381/04/29

دبستان پسرانه سما 2

رادين رستمي

1386/04/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دانيال شاه ابراهيمي

1384/04/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما اندیشه

علي سلمان زاده مغاني

1380/04/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ارمغان نوري

1383/04/26