آخرین اخبار مدارس


30 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

31 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

29 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

18 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

28 مرداددبستان دخترانه سما 2

23 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

24 مرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

24 مرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

18 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

01 فروردیندبستان پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

رهبری اموزشی برای یادگیری

کارل دی گیلکمن

علمی

دبستان دخترانه سما 2

سلام کلاس اولي ها

داريوش صادقي

آموزش به کلاس اولي ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

روشها ها وراهبردهای تقویت دقت وتوجه

ازیتا محمود پور

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

قرون وسطا اولیه

جیمز ا کوریک

تاریخس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مغزوفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

علمی

دبستان دخترانه سما 1

شگفتی های بدن

رابرت وینستون

دایرة المعارفها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستان های کلاسیک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مغناطیس

ران کین

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

اتش فشانها

بال

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

زن در قرآن و عهد جدید

نفیسه طاهری

ژیشنهادی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

صوت

دویل

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 1

نیما جنیدی

مسابقه: مسابقات دو و میدانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

زهرا یاس جبار حمیدی

مسابقه: مسابقه عکاسی تاریخ شهر من

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

سالینا سعیدیان

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

آرش رفعتی

مسابقه: مسابقات پژوهش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

مبینا مصدری

مسابقه: گویندگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

فرناز سهرابی

مسابقه: کلایدر ملی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

اقلیمی

مسابقه: پژوهشسرا منطقه 5

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

صدف داوری نژاد

مسابقه: قصه گویی به روش نمایش

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

نازآفرین باقری

مسابقه: فرهنگی-هنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهسا دلیر

مسابقه: طرح قدس حفظ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نرگس محمد پور

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هستی هادی پور

مسابقه: سرود

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

کمند دنیا گرد

ریاضی

دبستان دخترانه سما 2

یاسمین محرر

تبریک عید نوروز

دبستان دخترانه سما 1

سپیده قلی زاده

فست فود

دبستان دخترانه سما 2

باران نصرت راد

درس فارسی

دبستان دخترانه سما 2

وانیا سلطانی

سعدی

دبستان دخترانه سما 2

غزال محققی

نوروز96

دبستان دخترانه سما 2

کمند دنیا گرد

معرفی کسر (جمع وتفریق)

دبستان دخترانه سما 2

عسل نظری

درس دینی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

سحر صديقي مقدم

1382/06/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

همايون رضائي پور

1381/06/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

نيكان مدانلوجويباري

1382/06/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

رادين شمسيان خرم آبادي

1381/06/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

اميرحسن سلطاني

1382/06/06

دبستان پسرانه سما 2

طه قوي دل

1387/06/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدامين محمدزاده

1382/06/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

مصطفي چيني زاده

1378/06/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سارا بهمئي

1382/06/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

اميرحسين سيستاني

1382/06/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

آنوشا صعودي

1380/06/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

علي زين الديني

1379/06/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

ياشار سليمي

1379/06/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

اميررضا اذرنياابوذر

1379/06/02

دبستان پسرانه سما 1

اميرعلي يزداني

1386/06/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

موژان علي شاه پورده شيخي

1380/06/02

دبستان دخترانه سما 2

نيكي عبداللهي

1385/06/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

صبا مقصودي

1382/06/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

پري چهر طلوع

1379/06/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

عليرضا حسن پور خبازيان فرد

1379/06/06