آخرین اخبار مدارس


15 شهریوردبیرستان دوره دوم دخترانه 3

11 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه 2

08 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه 5

24 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه 1

23 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه 2

22 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه 2

21 مرداددبستان دخترانه 4

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه 1

مدرسه چه خوبه

لورن چایلد

کودک و ترس از مدرسه

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

انگیزه ویادگیری

عباس شکوری شالدهی

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه 1

‌Excel، نگاهي ديگر: آموزش كاربردي Excel

محمدرضا عافي

اكسل مايكروسافت (فايل كامپيوتر) بازرگاني - برنامه‌

دبیرستان دوره دوم دخترانه 3

ساربان سرگردان

سیمین دانشور

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه 3

هدایت درس پژوهی

جنیفر استیپانک

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

علوم اول راهنمایی

گروه مولفان

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

یادگیری خلاق کلاس خلاق

دکتر افضل السادات حسینی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

تاانقلاب مهدی عج

مهدی نوری

دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

برسد به دست خانم ف

راحله صبوری

خاطرات سید احمد نبوی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

انقلاب صنعتی

جیمز ا کوریک

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

عصر اکتشافات

سارا فلاورز

تاریخی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)