آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

04 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

03 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

03 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

03 بهمندبستان پسرانه سما 1

24 بهمندبستان پسرانه سما 1

01 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

کوسه وماهی قرمز

جان گوردون

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

آن ها

فاضل نظری

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سیر

استفانی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

تربیت دینی

دکتر عبدالعظیم کریمی

راهنمای کاربردی برای خواندن درس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

جودی دنیا را نجات می دهد

مگان مک دونالد

داستان تخیلی و ماجرایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فناوری نانو

دکتر عابد بدریان

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

الیور تویست

چارلز دیکنز

داستان های کلاسیک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نقشه برداری از زمین

انا پروکوس

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تربیت طربناک

دکتر عبدالعظیم کریمی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مبانی زیست سلولی

سید علی حسینی تهرانی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علم درایران باستان

حسن سالاری

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عذرخواهی یک دقیقه ای

کن بلانچارد

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

علی حصارکی

مسابقه: مسابقات فوتسال مدارس سما

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

امیر ارسلان زیبایی

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

سپهر واحدی

مسابقه: مسابقات فوتسال مدارس سما

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

ترانه اروجلو

مسابقه: مسابقه عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

مبینا مصدری

مسابقه: گویندگی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

سانیا شیری

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سبا محمدیان

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

فرزام صحبت زاده

مسابقه: مسابقات قرآنی منظقه 5 آموزش و پرورش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

امیر علیلی

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

بیتا یاقوت رنگ

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

پانته آ اژدر اقلیمی

مسابقه: کلایدر ملی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه شاهوراقی فراهانی

مسابقه: دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

عسل نظری

درس دینی

دبستان دخترانه سما 2

کمند دنیا گرد

ریاضی

دبستان دخترانه سما 2

کمند دنیا گرد

معرفی کسر (جمع وتفریق)

دبستان دخترانه سما 2

باران نصرت راد

درس فارسی

دبستان دخترانه سما 1

سپیده قلی زاده

فست فود

دبستان دخترانه سما 2

وانیا سلطانی

سعدی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

محمدامين لشكري

1378/12/01

دبستان پسرانه سما 1

سپهر رحيمي

1387/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

محمدرضا پري چهره

1379/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

پوريا يوسفي

1381/12/05

دبستان دخترانه سما 2

درسا توكلي

1383/12/02

دبستان دخترانه سما 1

آوا قلندري

1388/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

پارسا يوسفي

1382/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

سروناز اميني راد

1378/12/02

دبستان دخترانه سما 2

يگانه تيموري آرام

1385/12/08

دبستان پسرانه سما 1

مهيار حسين زاده كندسري

1384/12/04

دبستان پسرانه سما 1

آرتين محمدي

1386/12/06

دبستان دخترانه سما 2

سارا سعداللهي

1383/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

امين برزگري

1382/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مريم فراهاني

1381/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

پريسا خسروي سرشكي

1378/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

سعيده سادات ميرطاهر

1377/12/03

دبستان پسرانه سما 2

هومهر قرباني پو

1388/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

محمودرضا افتخاري

1381/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نگين جندقي

1382/12/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

سيداميرحسين هاشمي بوساري

1377/12/02