آخرین اخبار مدارس


29 آذردبستان پسرانه سما 1

21 آذردبستان دخترانه سما 1

21 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

20 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

20 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

20 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

20 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

20 آذردبستان دخترانه سما 2

19 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما اندیشه

هفده اصل کار تیمی

جان ماکس ول

گروه های کار

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

ساکنان شهر عسل

موریس مترلینگ

مجوعه آثار موریس متر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

معماهایی برای تیزهوشان

استیلد اودل

معمابرای تیزهوشان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

رویای نیمه شب

مظفز سالاری

رویای نیمه شب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

زنی در جزیره ای گمنام

زهرا زواریان

داستان زنی که جسدش پ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

رسانس

جیمز ا کوریک

تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اصول بهداشت محيط

مولف: مهندس حسن امير بيگي

بهداشتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهارتهای اساسی زندگی

خسرو امیرحسینی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

ساربان سرگردان

سیمین دانشور

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

بچه های مسجد (6جلد)

سعید تشکری.سیدعلی موسویان .کاو

نمایشنامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

کوسه وماهی قرمز

جان گوردون

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

آن ها

فاضل نظری

شعر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

پویا ابوالقاسم

مسابقه: مسابقات پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

یکتا رضایی

مسابقه: جشنواره ملی دریا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

تینا گلی

مسابقه: مسابقات بین المللی رباتیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

ویونا عشایری

مسابقه: مسابقات کشوری "کاپ سلام " لیگ ربات جنگجو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

محمد امین حضرتی

مسابقه: مسابقات پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

آرمیدخت سیفی

مسابقه: مسابقات کشوری "کاپ سلام " لیگ ربات جنگجو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

پانته آ احمد پور

مسابقه: مسابقات کشوری "کاپ سلام " لیگ ربات جنگجو

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

ملینا نیک زاد

مسابقه: انشانویسی سما

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 1

هستی رشیدی

مسابقه: جشنواره ملی دریا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

کمند دنیا گرد

مسابقه: مسابقات کشوری "کاپ سلام " لیگ ربات جنگجو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

صعود به فینال هردو پژوهش دبیرستان

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 1

الهه مهدیزاده

مسابقه: قبولی تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

الياس حيدري

1383/09/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

متين رجبي

1379/09/17

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

امير محمد نوازني

1379/09/19

دبستان پسرانه سما 1

آرشان ذيال كرمانشاهي

1387/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما اندیشه

اميررضا مهدوي

1384/09/19

دبستان دخترانه سما 1

پرنيان اسداللهي

1387/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سيدمحمدبنيامين سيداحمدي زاويه

1384/09/22

دبستان پسرانه سما 3

محمدمعراج شاهوردي

1387/09/18

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ريحانه حميدي

1382/09/18

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما اندیشه

اسماعيل تارلورديلو

1379/09/22

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

پاييزه مرادي

1382/09/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

علي رجبي

1380/09/21

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

سيداحمدطه مدني

1379/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

محمد حسيني آزاد

1384/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما اندیشه

ايليا گشاني

1384/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

رضا عصاره

1382/09/21

دبستان پسرانه سما 2

مارتيا سجادي

1388/09/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

ياسمين صمدزاده

1381/09/21

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

عليرضا شاهي يامچلو

1379/09/20

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

محمد مهدي حاج محمود عطار

1379/09/21