آخرین اخبار مدارس


15 مهردبستان پسرانه سما 1

02 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فرهنگ جامع شیمی

محمدرضا ملاردی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

حسین در آیینه تاریخ

بدر تقیزاده انصاری

واقعه کربلا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهارت یادگیری

خسرو امیرحسینی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مبانی زیست سلولی

سید علی حسینی تهرانی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عناصر

تام سدون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

اب

فرانسو میشل

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

چنین اموخت انکه نیاموخت

عبدالعظیم کریمی

روان شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علوم تجربی امتحانی

رحیم کرمی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مبانی زیست سلولی

سید علی حسینی تهرانی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهارت های زیستن

هیزل ریچاردسون

روان شناسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

آرين اكرامي

1385/09/06

دبستان پسرانه سما 1

اميرعلي جعفري

1385/09/08

دبستان پسرانه سما 1

اميرعلي نقي زاده ورزقاني

1387/09/06

دبستان پسرانه سما 1

سام اعلائي

1386/09/07