آخرین اخبار مدارس


16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 1

14 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 1

13 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 1

13 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 1

13 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 1

13 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 1

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

13 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 2

13 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 2

07 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

آن ها

فاضل نظری

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

کلیدهای طلایی

ابراهیم اصلانی

راهنمای کاربردی برای خواندن درس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

یاددهی هوشمند

دکتر جانیس لروکس

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مثبت یا منی انتخاب با شماست

جان گوردون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

صوت

دویل

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهارتهای اساسی زندگی

خسرو امیرحسینی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تلنگری به ذهن

راجرفون اک

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

روشها ها وراهبردهای تقویت دقت وتوجه

ازیتا محمود پور

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اسب پرنده

یوسف قوجوق

تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

جودی آینده را پیشگویی می کند

مگان مک دونالد

داسنان تخیلی و ماجرایی

دبستان دخترانه سما 1

فرهنگ فارسی کودک و نوجوان

مینو امیرقاسمی

دایرة المعارفها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

جودی کارگاه می شود

مگان مک دونالد

داستان تخیلی و ماجرایی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

درسا موسوی

مسابقه: هوا وفضا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

پگاه شریفیان

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

محمد فراهانی

مسابقه: اثر هنری کلیپ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

پرستو عبدی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

زهرا رعنایی

مسابقه: قرآنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

شبیر کلانتری

مسابقه: هنری . عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

فربد ناطقی

مسابقه: اثر هنری . عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

مهران سعیدی

مسابقه: اثر فرهنگی . وب لاگ نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

کوشا آقا محسنی

مسابقه: وب لاگ نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

محمدرضا امیرزرگر

مسابقه: مسابقات سراسری در سما(خدا تا خدا)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

پگاه شریفیان

مسابقه: هوا وفضا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

حسین رسول مطهری

مسابقه: وب لاگ نویسی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمند

فارسی خوانداری

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

تکلیف نوروز 95

دبستان پسرانه سما 1

علیرضا دلبرنسب

عدد اعشاری

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

مثنوی معنوی

دبستان پسرانه سما 1

پرهام مرادی

حکایت

دبستان پسرانه سما 1

دانیال محمدی

زاویه

دبستان پسرانه سما 1

دانیال محمدی

عدد اعشاری

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

علوم

دبستان پسرانه سما 1

کار گروهی

تحقیق و ساخت منظومه شمسی

دبستان پسرانه سما 1

پویا میثمی

ضرب المثل

دبستان پسرانه سما 1

دانیال محمدی

زاویه

دبستان پسرانه سما 1

رادمهر حیدری

ضرب المثل

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

تخت جمشید

دبستان پسرانه سما 1

پوریا فرهمندفر

جدول ضرب المثل ها

دبستان پسرانه سما 1

اشکان حیدری

حکایت

دبستان پسرانه سما 1

امیرحسین زمانیان

علوم

دبستان پسرانه سما 1

علی صالحی

مبحث اندازه گیری

دبستان پسرانه سما 1

علی صالحی

مبحث اندازه گیری

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

نگين جواهري

1378/02/22

دبستان دخترانه سما 1

آوا علي پور

1385/02/16

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

دنيا جدي

1378/02/16

دبستان پسرانه سما 1

مهدي عباس زاده

1385/02/22

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

پرهام سليماني

1379/02/21

دبستان پسرانه سما 1

اميررضا شريفي بازنشين

1386/02/18

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علي شهرياري مراللو

1380/02/18

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

مريم خدابنده

1382/02/22

دبستان دخترانه سما 1

صبا اسمعيلي

1386/02/21

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

الهه وجودي

1377/02/16

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

زهرا رعنايي

1378/02/20

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

پرنا فرنيا

1382/02/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

سينا كوه الوندي

1379/02/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

سيده مليكا موسوي

1377/02/22

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

محمد توسلي

1380/02/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

فاطمه جعفري

1378/02/16

دبستان پسرانه سما 1

اميررضا پيشه ور

1384/02/21

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

محمدرضا ناصري دريائي

1377/02/22

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

حانيه ميرزائي

1377/02/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

علي بخشوده

1377/02/19