آخرین اخبار مدارس


17 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

16 آذردبستان دخترانه سما 1

15 آذردبستان دخترانه سما 1

17 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

17 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

07 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

07 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

04 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شیمی ج2

عادل رهبری مهر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

من هشتمین ان هفت نفرم

عرفهن نظر اهاری

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

یاددهی هوشمند

دکتر جانیس لروکس

علمی

دبستان دخترانه سما 1

شگفتی های بدن

رابرت وینستون

دایرة المعارفها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

حسین در آیینه تاریخ

بدر تقیزاده انصاری

واقعه کربلا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نون و القلم

جلال آل احمد

داستاهای فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

اب

فرانسو میشل

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

محتوای تکمیلی شیمی

غلامرضا اراسته راد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

صوت

دویل

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علم درایران باستان

حسن سالاری

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهارت های زیستن

هیزل ریچاردسون

روان شناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرتمیس فاول و انتقام اپال (جلد چهارم)

ااین کالفر

داستانی - تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

10 نفر برتر

مسابقه: فرهنگی هنری قرآنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

سیده درسا موسوی

مسابقه: هوا فضا(راکت آبی)

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

مهیار زاهدی

مسابقه: شنا قورباغه،33 متر زیر10 سال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

شیرین سید احمدیان

مسابقه: مسابقات نروساینس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

نیایش تحسینی

مسابقه: مسابقه بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

فدایی

مسابقه: هوا فضا(راکت آبی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

پانیذ غفوری

مسابقه: مسابقه بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

الهام حیدری

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

غفاری

مسابقه: پژوهشسرا منطقه 5

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

پگاه شریفیان

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

رقیه عبدی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

تهمینه جلالی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

کمند دنیا گرد

ریاضی

دبستان دخترانه سما 2

وانیا سلطانی

سعدی

دبستان دخترانه سما 2

باران نصرت راد

درس فارسی

دبستان دخترانه سما 2

کمند دنیا گرد

معرفی کسر (جمع وتفریق)

دبستان دخترانه سما 2

عسل نظری

درس دینی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

امين خسرواني

1377/09/22

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

اميرحسين اصلاني

1379/09/22

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

رضا عصاره

1382/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

علي رجبي

1380/09/21

دبستان پسرانه سما 1

عليرضا وادي پور

1384/09/22

دبستان پسرانه سما 1

محمد عرفان صادقي لويه

1388/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

توسكا فلاح نژاد

1378/09/21

دبستان دخترانه سما 1

ريحانه اسمعيلي ايوانكي

1384/09/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

علي رضا مرادبختي

1378/09/22

دبستان پسرانه سما 2

برسا حسين پورنوبري

1384/09/21

دبستان دخترانه سما 1

يكتا درستكارميانجي

1384/09/18

دبستان دخترانه سما 1

ريحانه اسمعيلي ايوانكي

1384/09/16

دبستان پسرانه سما 2

اميررضا صباغ زاده

1386/09/20

دبستان دخترانه سما 1

پانيذ صالحي

1387/09/20

دبستان پسرانه سما 1

رامتين نوري

1387/09/16

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ريحانه حميدي

1382/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

زهرا اكبري

1378/09/22

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

عليرضا شاهي يامچلو

1379/09/20

دبستان پسرانه سما 1

اميررضا خواني

1384/09/20

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

امير محمد نوازني

1379/09/19