آخرین اخبار مدارس


29 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

01 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

01 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

12 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

23 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

17 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

27 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

26 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

26 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 1

فرهنگ فارسی کودک و نوجوان

مینو امیرقاسمی

دایرة المعارفها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فناوری نانو

دکتر عابد بدریان

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

به دنبال کریستف کلمب

ژال پل دوویول

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شیمی ج2

عادل رهبری مهر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

خلاقیت ونواوری

خسرو امیرحسینی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مغزوفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

محتوای تکمیلی شیمی

غلامرضا اراسته راد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

لبخند انار

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

درس ازمون علوم

گروه مولفان مبتکران

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عذرخواهی یک دقیقه ای

کن بلانچارد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

زنان کوچک

لوءیزا می آلکوت

داستان های کلاسیک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

جودی دنیا را نجات می دهد

مگان مک دونالد

داستان تخیلی و ماجرایی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

سيده مبينا طاهائي شياده

1380/08/07

دبستان دخترانه سما 1

مهگل كربلايي حسني

1384/08/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

آيلار مصطفايي

1382/08/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

پرهام نقدي

1380/08/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

پريسا عزتي

1380/08/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

فرنام دال بند

1379/08/02

دبستان پسرانه سما 1

محمدپارسا ديانتي بدابي

1386/08/02

دبستان پسرانه سما 1

كسري مهابادي

1387/08/03

دبستان پسرانه سما 1

محمدرضا احمدي كافشاني

1390/08/05

دبستان پسرانه سما 1

سروش آتش خو

1388/08/08

دبستان پسرانه سما 1

ارشام سيداحمدي

1386/08/06

دبستان دخترانه سما 1

ستايش هوشمندمروستي

1388/08/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهرسا رجائي

1383/08/07

دبستان دخترانه سما 1

ستايش هوشمندمروستي

1388/08/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

عليرضا يقينعلي

1380/08/03

دبستان پسرانه سما 1

آرتين احدي

1384/08/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

مائده زينل نياءطوسي

1380/08/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

ياسر فخري

1378/08/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

مهرنوش تحويلداري لنگرودي

1379/08/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

زهرا محمدي اصل

1379/08/08