آخرین اخبار مدارس


26 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

26 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

26 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

24 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

24 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

24 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بنیانگذاری امریکا و قانون اساسی ان

الیدیا بجور نلوند

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شیمی

س.کوری

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علوم ترسناک - مغز پیچیده

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علوم تجربی امتحانی

مصطفی قنبری

علمی

دبستان پسرانه سما 2

1100سوال ریاضی پنجم ابتدایی

تست

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مبانی زیست سلولی

سید علی حسینی تهرانی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

میوه های زمین

کنوت هامسون

رمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

از استرس به موفقیت تنها در 31 روز

جان اف دیمارتینی

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

آن ها

فاضل نظری

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

ساربان سرگردان

سیمین دانشور

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مثبت یا منی انتخاب با شماست

جان گوردون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

عرشیا اشرفی

مسابقه: ورزشی/دو صحرا نوردی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

میرمبین موسوی

مسابقه: ورزشی/ فوتسال

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

صبا تهامی

مسابقه: جشنواره خوارزمی-زبان انگلیسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

هراتیان

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

ملیکا باقری

مسابقه: مسابقات عکاسی سازمان سما

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

افتخارات فرهنگی هنری

مسابقه: جشنواره نانو -جشنوتره جوان خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

آرزو کوچک زاده

مسابقه: هوا فضا- راکت آبی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

عماد صادقیان

مسابقه: ورزشی/دو و میدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

عرشیا اشرفی

مسابقه: ورزشی/ فوتسال

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

علیرضا عظیم زاده

مسابقه: قرانی تفسیر سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

پوریا پر خوان

مسابقه: عکاسی زیبایی شهر من

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

میکائیل علی عباس زاده

مسابقه: مسابقات شنا کرال سینه سمای تهران

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

امید میرافتاب

صادرات محصولات گلخانه ای ایران به روسیه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

پارسا روحانی

مستوره کردستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

عرشیا مومنون و محمد غمیلوئی

اسماء الهی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

محمد رحمتي

1381/04/24

دبستان پسرانه سما 2

آرش قراجه داغي

1388/04/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

كيارش دنياديده

1382/04/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

تانيا آرام

1381/04/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

علي ترحمي

1379/04/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

محمدحسين مرادي جو

1379/04/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

امير گلشن بصير

1380/04/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

محمدارسلان قاسمي

1382/04/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما اندیشه

علي سلمان زاده مغاني

1380/04/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

كيان محمدخاني

1383/04/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عسل ميناخاني

1384/04/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

عليرضا رحماني

1383/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

محمدمهدي احساني

1383/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

مهراد سلطاني ايردموسي

1382/04/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

متين نوروزي

1383/04/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

مبينا رهبر

1380/04/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

فاطمه رضائي يزدلي

1381/04/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دانيال شاه ابراهيمي

1384/04/26

دبستان دخترانه سما 1

يكتا موسي زاده بجستاني

1388/04/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه داوردان

1383/04/23