آخرین اخبار مدارس


29 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 2

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

25 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

25 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

25 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

24 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

23 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

23 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

اب

فرانسو میشل

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اصول بهداشت محيط

مولف: مهندس حسن امير بيگي

بهداشتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علوم ترسناک - شوک الکتریسیته

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سوال پس از سوال

جان میلر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علوم تجربی امتحانی

مصطفی قنبری

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علوم اول راهنمایی

گروه مولفان

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عناصر

تام سدون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نفرین زمین

جلال آل احمد

داستاهای فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

رسانس

جیمز ا کوریک

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هری پاتر و محفل قنوس

جی کی رولینگ

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

زن در قرآن و عهد جدید

نفیسه طاهری

ژیشنهادی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

جودی کارگاه می شود

مگان مک دونالد

داستان تخیلی و ماجرایی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 2

ملیکا باقری

مسابقه: عکاسی زیباییهای شهر من

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

میکائیل علی عباس زاده

مسابقه: مسابقات شنا کرال سینه منطقه 5 آموزش و پرورش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

امین نعمتی

مسابقه: ورزشی/هندبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

مریم خدابنده

مسابقه: جشنواره خوارزمی-زبان انگلیسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

عرشیا اشرفی

مسابقه: ورزشی - فوتسال سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

سید آفاق میر دهقان

مسابقه: مسابقه تک نوازی -تار

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

آنوشاضرغام

مسابقه: ابداعات و اختراعات در جشنواره دریامسیر پیشرفت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

امین حسین ثمری

مسابقه: ورزشی/دو و میدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

امیر عرفان غلامی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

شایان آرمان نیا

مسابقه: ورزشی/هندبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

عارف حصارکی

مسابقه: ورزشی/هندبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدمهدی برهان راد

مسابقه: مسابقات شنا قورباغه سمای تهران

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

عرشیا مومنون و محمد غمیلوئی

اسماء الهی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

امید میرافتاب

صادرات محصولات گلخانه ای ایران به روسیه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

پارسا روحانی

مستوره کردستانی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 1

سيده النا جلال زاده

1390/03/05

دبستان دخترانه سما 2

لنا بزرگ زاده

1389/03/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

آي سودا مختاري زاويه

1379/03/04

دبستان پسرانه سما 2

عطا نوابي

1387/03/02

دبستان پسرانه سما 1

سيدسروش صادقيان

1386/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

اميرحسام پيرحبشي

1382/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

ماهان معرفت خامنه

1383/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدحسين باقري چقاسياهي

1383/03/02

دبستان پسرانه سما 1

سيدسامان هاشمي

1391/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

پوريا مظفري

1382/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

محمدآرين حبيبي

1383/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

سروش مرادي

1383/03/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ريحانه آقايي

1383/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بيتا رحمتي

1383/03/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

علي محمدصالحي

1381/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

علي رحيم زاده فرد

1384/03/01

دبستان دخترانه سما 1

ساينا خرمن دار

1389/03/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

عرشيا جماليان

1381/03/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

پارسا ده نوي

1381/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهدي نجفي

1384/03/04