آخرین اخبار مدارس


03 مهردبستان دخترانه سما 2

03 مهردبستان دخترانه سما 2

02 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

02 مهردبستان دخترانه سما 1

02 مهردبستان دخترانه سما 1

02 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

02 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

02 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فناوری نانو

دکتر عابد بدریان

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

خسی در میقات

جلال آل احمد

عربستان - سیروسیاحت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

روش های صحیح تربیت

مهدی مراد حاصل

روان شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شاه طهماسب

رالف کانلی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

کلیدهای طلایی عشق وموفقیت

مهدی مراد حاصل

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

لیلی نام تمام دختران زمین است

عرفان نظر اهاری

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بنیانگذاری امریکا و قانون اساسی ان

الیدیا بجور نلوند

تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرتمیس فاول و انتقام اپال (جلد چهارم)

ااین کالفر

داستانی - تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

معماهایی برای تیزهوشان

استیلد اودل

معمابرای تیزهوشان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

لبخند انار

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

انقلاب صنعتی

جیمز ا کوریک

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هری پاتر و شاهزاده دو رگه

جی کی رولینگ

داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

دينا قاسمي پيربلوطي

1387/07/07

دبستان پسرانه سما 3

علي اللهياري

1390/07/04

دبستان پسرانه سما 1

آرين رحماني

1387/07/06

دبستان دخترانه سما 2

سيده نيكا رضوي فرد

1388/07/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

پرنيان شيخ حسني

1381/07/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

ركسانا جزايري

1380/07/08

دبستان دخترانه سما 1

النا عبدالحسين دوخت

1389/07/04

دبستان دخترانه سما 1

آرشيدا فراهاني

1389/07/07

دبستان پسرانه سما 1

ماني قاسمي متانكلائي

1388/07/01

دبستان دخترانه سما 1

بهارفاطمه واعظ ليواري

1388/07/08

دبستان دخترانه سما 1

بنيتا قلي سبزآبادي

1389/07/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهرانا اينانلو

1384/07/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

نازنين سادات طباطبائي فرد

1381/07/04

دبستان پسرانه سما 1

محمدصالح زماني كسبي

1390/07/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

الناز حاتمي تاجيك

1380/07/02

دبستان دخترانه سما 2

تينا قاسمي پيربلوطي

1387/07/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سارا محمدنژادعالي

1382/07/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سماء محمدوندقوجه بيگلو

1384/07/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهسا قهرماني

1382/07/08