آخرین اخبار مدارس


25 مهردبستان دخترانه سما 1

24 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

24 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

24 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

24 مهردبستان دخترانه سما 1

23 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

23 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 7

دبستان دخترانه سما 7

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نیروها وگرانش

اینگرام

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

بارش خرد

پوران حاتمی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عذرخواهی یک دقیقه ای

کن بلانچارد

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

چشمهایش

بزرگ علوی

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

من هشتمین ان هفت نفرم

عرفان نظر اهاری

روان شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

انگیزه ویادگیری

عباس شکوری شالدهی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دور دنیا در هشت روز و نصفی

مگان مک دونالد

داسنان تخیلی و ماجرایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تاانقلاب مهدی عج

مهدی نوری

دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عذرخواهی یک دقیقه ای

کن بلانچارد

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

گرگ دریا

جک لندن

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

رسانس

جیمز ا کوریک

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شیمی ج2

عادل رهبری مهر

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

تیم راکت آبی

مسابقه: مسابقات تلاش

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

صعود به فینال هردو پژوهش دبیرستان

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

صعود به فینال تیم رباتیک

مسابقه: سیزدهمین مسابقات ربوکاپ آزاد ایران

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5

تیم رباتیک

مسابقه: هاورکرافت نادکاپ دانشگاه شریف

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 3

آرين مرادي

1388/07/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

اميراحسان كهن نسب

1379/07/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

نسترن رضازاده اجيرآباد

1381/07/23

دبستان دخترانه سما 2

گيتا باقرزاده

1390/07/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

اميررضا علوي تبريز

1380/07/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

مجيد مروتي بليلي

1379/07/28

دبستان پسرانه سما 3

ماني نيكوكار

1390/07/28

دبستان پسرانه سما 1

حسين قرباني

1388/07/26

دبستان دخترانه سما 2

آوا ظرفچي شيرازي

1390/07/23

دبستان دخترانه سما 1

عسل خاتمي

1386/07/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

هديه جعفري

1381/07/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

آرش درگي

1384/07/26

دبستان دخترانه سما 1

سارينا رادنيا

1387/07/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

صبا كريمي

1382/07/27

دبستان پسرانه سما 1

پارسا صالحي

1389/07/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ثناء كريمي

1382/07/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهرسا كاكائي پور

1384/07/23

دبستان دخترانه سما 1

سارا بلقدر

1386/07/28

دبستان دخترانه سما 1

هليا نادري

1386/07/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

غزال صلواتي

1379/07/24