آخرین اخبار مدارس


29 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

01 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

01 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

12 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

23 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

17 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

27 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

26 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

26 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هری پاتر و محفل قنوس

جی کی رولینگ

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

علوم ترسناک - شوک الکتریسیته

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شیمی

س.کوری

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

صوت

دویل

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

راههای درست نویسی

ابوافتح قهرمانی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

معماهایی برای تیزهوشان

استیلد اودل

معمابرای تیزهوشان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

شیمی

س.کوری

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6

اختلال کاهش توجه

الوین سیلوراستاین, ویرجینیا سی

سلامت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

محتوای تکمیلی فیزیک

احتراام اسماعیلی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3

حسین در آیینه تاریخ

بدر تقیزاده انصاری

واقعه کربلا

دبستان دخترانه سما 1

چرا و چگونه

دایرة المعارفها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تاانقلاب مهدی عج

مهدی نوری

دینی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 1

مهگل كربلايي حسني

1384/08/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

سيده مبينا طاهائي شياده

1380/08/07

دبستان دخترانه سما 2

پرنيان غفاري

1386/08/02

دبستان پسرانه سما 1

كسري مهابادي

1387/08/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

آيلار مصطفايي

1382/08/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

مهرنوش تحويلداري لنگرودي

1379/08/07

دبستان پسرانه سما 1

آرتين احدي

1384/08/04

دبستان پسرانه سما 1

كسري نادري

1386/08/06

دبستان پسرانه سما 1

محمدپارسا ديانتي بدابي

1386/08/02

دبستان دخترانه سما 2

غزال محققي

1386/08/05

دبستان پسرانه سما 1

ارشام سيداحمدي

1386/08/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما اندیشه

رضا متقي نيا

1379/08/01

دبستان دخترانه سما 1

رضوانه واحدي

1384/08/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مينا بوالحسني

1382/08/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

عليرضا يقينعلي

1380/08/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 4

ياسر فخري

1378/08/02

دبستان دخترانه سما 1

ستايش هوشمندمروستي

1388/08/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

سيده مبينا طاهائي شياده

1380/08/07

دبستان دخترانه سما 1

ستايش هوشمندمروستي

1388/08/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

سيده مريم موسوي خواه

1380/08/03