آخرین اخبار مدارس


27 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه 4

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه 1

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه 1

15 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه 1

15 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه 1

14 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه 2

12 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه 5

12 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه 5

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه 1

دبیرستان دوره اول دخترانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه 3

غرش طوفان

الکساندر دوما

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

ان سوی دنیا را بنگر

مهدی مراد حاصل

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 2

بنت انجیر

محمد رمضانی فرخانی

اشعار

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

اتش فشانها

بال

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

مثبت یا منی انتخاب با شماست

جان گوردون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

روسیه تزلری

جیمز ای استریکلر

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

سرگذشت انرژی هسته ای

هیزل ریچارد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

کتاب کار علوم تجربی

مجید سرپرست

علمی

دبستان دخترانه 1

قصه‌های گلستان و ملستان

مهدی آذریزدی

قصه‌های اصیل ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه 1

زن در قرآن و عهد جدید

نفیسه طاهری

پیشنهادی

دبستان دخترانه 4

کارگرهای فقیر

محمود پوروهاب

داستان‌های مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

ریاضی مبتکران سوم

عذرا هاشملو

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه 1

حسین زاده

مسابقه: شکیبا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه 2

رومینا شکاری

مسابقه: (نقاشی)

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

محمد رضا امامی

مسابقه: مسابقه ریاضی منطقه ۵

رتبه: دوم

دبستان دخترانه 1

غزل فرهان

مسابقه: مسابقات شطرنج سما

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه 2

ارشیا زارعین

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه 1

رزم جو

مسابقه: آگرین

رتبه: دوم

دبستان دخترانه 1

عسل خاتمی

مسابقه: آزمون ریاضی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 2

سید پارسا شبیری فرد

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه 2

علیرضا قاسم پور

مسابقه: مسابقه نقاشی ( انتظار ظهور)

رتبه: اول

دبستان پسرانه 1

ونداد طوائی حمیدی

مسابقه: مسابقه ریاضی منطقه ۵

رتبه: دوم

دبستان دخترانه 2

آنیتابالنور

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

آرش مهرآفرین

مسابقه: چهارمین دوره مسابقه ترویجی 4 UT-TED دانشگاه تهران

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه 3

سميرا گيوه چيان

1380/11/28

دبستان پسرانه 1

محمدپارسا صادقي

1388/11/27

دبستان پسرانه 1

مهياد كيائي

1392/11/26

دبستان پسرانه 2

رادمهر جابريه

1388/11/30

دبستان دخترانه 1

سارينا گوشه

1387/11/26

دبیرستان دوره اول پسرانه 5

برسام فرهنگي

1383/11/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه 1

صبا خورميزي

1381/11/30

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

سنا مزيناني

1385/11/26

دبستان پسرانه 1

سپهر خانجاني

1390/11/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه 1

اطلسي نجف زاده

1382/11/29

دبستان پسرانه 1

اميرحسين اسدپور فرنود

1387/11/26

دبستان پسرانه 3

برديا لشني

1387/11/26

دبیرستان دوره اول پسرانه اندیشه

اميرعباس آقازيارتي

1384/11/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه 4

آرشام طالبي طرقي

1380/11/27

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

يكتا واعظ بزرگي

1383/11/24

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

دينا غلامي سرخه

1385/11/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه 3

آوا مسافري

1380/11/28

دبستان پسرانه 3

بهراد كشوري

1390/11/27

دبستان پسرانه 1

آريا قاسمي مقدم

1389/11/24

دبیرستان دوره اول پسرانه 3

ايليا جليلي

1384/11/30